W lutym 2021 roku “Smog Zielona Góra” we współpracy z “Lubuskim Alarmem Smogowym” oraz radnym Dariuszem Legutowskim prowadzili mobilne pomiary jakości powietrza w Zielonej Górze oraz w dzielnicach miasta.

W aucie, które przejeżdża przez najbardziej zadymione części miasta zamontowano czujnik badający stężenie pyłów PM10. Pomiary są prowadzone po południu i wieczorem – bo w tych godzinach najwięcej osób pali w piecach i smog jest największy.

Akcję rozpoczęto od centrum miasta i osiedla Jędrzychów. Potwierdziły się przypuszczenia, że mocno zakopcone są ulice Kożuchowska i Jędrzychowska. Nic dziwnego, jest tam wiele starych kominów. Problem jest też na osiedlu Kwiatowym. Auto Lubuskiego Alarmu Smogowego odwiedziło też Ochlę i Drzonków.

Wyniki pomiarów mobilnych

Drzonków, Racula, Ochla, Kiełpin oraz centrum Zielonej Góry
Wyniki pomiarów stężenia pyłów zawieszonych PM10 przeprowadzone w dniu 10-02-2021 w dzielnicach: Drzonków, Racula, Ochla, Kiełpin oraz w centrum Zielonej Góry.
 
Urządzenie pomiarowe: Monitor pyłu zawieszonego w powietrzu DUSTTRAK II + lokalizator GPS
UWAGA! Kolory punktów na powyższej mapie nie są zgodne z aktualnym Indeksem Jakości Powietrza GIOŚ! Poniżej publikujemy wycinki z pomiarów z zastosowaniem obowiązujących kolorów i poziomów zanieczyszczenia pyłami PM10 stosowanymi przez GIOŚ.
Największe przekroczenia norm jakości powietrza zarejestrowaliśmy w Drzonkowie na ul. Rajtarowej.
W Raculi aż siwo od dymu było w rejonie ul. Św. Mikołaja! Przy ulicach Podolskiej, Lwowskiej i 11 Listopada również znajduje się kilka kopciuchów.
Duże zadymienie zarejestrowaliśmy w rejonie ul. Strumykowej. Niestety prawdziwy dramat był na ulicy Zacisze. Dym z wyżej położonej części Ochli spływa właśnie w te okolice.
Cały Kiełpin na zielono! Tak trzymać.
Przejeżdżając przez centrum Zielonej Góry czujnik zarejestrował większe skażenie powietrza w rejonie ulic: Dworcowej, Reja oraz Jedności.

Wyniki pomiarów mobilnych

Jędrzychów, ul. Kożuchowska oraz centrum Zielonej Góry
Wyniki pomiarów stężenia pyłów zawieszonych PM10 przeprowadzone w dniu 09-02-2021 w dzielnicy Jędrzychów, na ul. Kożuchowskiej oraz w centrum Zielonej Góry.
 
Urządzenie pomiarowe: Monitor pyłu zawieszonego w powietrzu DUSTTRAK II + lokalizator GPS
UWAGA! Kolory punktów na powyższej mapie nie są zgodne z aktualnym Indeksem Jakości Powietrza GIOŚ! Poniżej publikujemy wycinki z pomiarów z zastosowaniem obowiązujących kolorów i poziomów zanieczyszczenia pyłami PM10 stosowanymi przez GIOŚ.
Widać, że najbardziej zakopcone jest osiedle Kwiatowe. Kilka kopciuchów na ul. Stokrotkowej oraz Storczykowej potrafi zatruć całą okolicę. Nie lepiej było na ul. Królewny Śnieżki. Tam smrodzą domy z ul. Jedrzychowskiej. Najwyższe zarejestrowane stężenie PM10 to 197 µg/m³ czyli stan “Bardzo zły”.
Na ulicy Kożuchowskiej w rejonie ulic Emilii Plater oraz Osiedle Robotnicze też się ciężko oddycha.
Centrum miasta (ulice Jedności oraz Drzewna) na zielono! Widocznie mieszkańcy jeszcze nie zdążyli rozpalić w piecach.

W naszej ofercie znajdą Państwo stacje pomiarowe (czujniki smogu)
mierzące jakość powietrza oraz ekrany wyświetlające wyniki tych pomiarów.

Kup czujnik smogu

Zamów ekran informujący o smogu

Menu